You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
+371 675 689 83 +371 299 000 43
Latvian Latvian
  • Your shopping cart is empty!

A-CARE.LV

Privātuma politika

Personas datu apstrāde

Interneta veikala personas datu pārzinis ir DBB GRUPP OÜ (reģistra kods 10651129), kas atrodas Härgmäe tn. 21-2, Tallina, Igaunija, tālrunis: +371 67568983 un e-pasts: info@dbbgrupp.lv

Kādi personas dati tiek apstrādāti

  • vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • piegādes adrese;
  • bankas konta numurs;
  • preču un pakalpojumu izmaksas un ar datiem saistītie maksājumi (pirkumu vēsture);
  • klientu atbalsta dati.

Kāpēc tiek apstrādāti personas dati

Personas dati tiek izmantoti, lai pārvaldītu klienta pasūtījumus un piegādātu preces.

Sīkāka informācija par pirkumu vēsturi (pirkuma datums, preces, daudzums, klienta dati) tiek izmantota, lai sagatavotu iegādāto preču un pakalpojumu kopsavilkumus un analizētu klientu vēlmes.

Bankas konta numuru izmanto, lai atlīdzinātu maksājumus klientam.

Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs un klienta vārds, tiek apstrādāti, lai risinātu visas problēmas, kas saistītas ar preču un pakalpojumu nodrošināšanu (klientu atbalsts).

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīmekļa identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala darbības nodrošināšanai kā informācijas sabiedrības pakalpojumam un tīmekļa lietošanas statistikai.

Juridiskais pamats

Personas dati tiek apstrādāti ar klientu noslēgta līguma izpildes nolūkā.

Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridiskas saistības (piemēram, grāmatvedība un patērētāju sūdzību izskatīšana).

Dati tiek apstrādāti ar klienta piekrišanu šādu darbību veikšanai: jaunumu nosūtīšanai.

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek pārsūtīti uz interneta veikala klientu atbalsta dienestu, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi, kā arī lai atrisinātu visas iespējamās problēmas klientiem.

Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek pārsūtīti klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam. Kad preces piegādā ar kurjeru, tiek nosūtīta arī klienta adrese kopā ar kontaktinformāciju.

Ja interneta veikala kontus uztur pakalpojumu sniedzējs, personas dati tiek pārsūtīti pakalpojumu sniedzējam grāmatvedības operāciju veikšanai.

Personas datus var pārsūtīt IT pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams tiešsaistes veikala funkcionalitātes nodrošināšanai vai datu mitināšanai.

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek glabāti Elkdata OÜ serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu teritorijā. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir atzinusi par atbilstošu, un uzņēmumiem ASV, kas pievienojušies Privacy Shield sistēmai.

Personas datiem var piekļūt interneta veikala darbinieki, lai nokārtotu tehniskos jautājumus, kas saistīti ar interneta veikala izmantošanu, un sniegtu klientu atbalstu. Interneta veikals veic atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pazaudēšanu, izmainīšanu vai neatļautu piekļuvi un izpaušanu. Personas dati tiek pārsūtīti tiešsaistes veikala datu apstrādātājiem (piemēram, transporta un datu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem) un apstrādāti saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp tiešsaistes veikalu un apstrādātājiem. Apstrādātājiem ir jānodrošina atbilstoši drošības pasākumi, apstrādājot personas datus.

Piekļuve personas datiem un to labošana

Personīgajiem datiem var piekļūt un tos labot interneta veikala lietotāja profilā. Kad pirkums ir veikts bez lietotāja konta, personas datiem var piekļūt, izmantojot klientu atbalstu.

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, pa e-pastu paziņojot klientu atbalstam.

Uzglabāšana

Personas dati tiek dzēsti, slēdzot interneta veikala klientu kontu, ja vien datu glabāšana nav nepieciešama grāmatvedības vajadzībām vai patērētāju strīdu izšķiršanai. Tiešsaistes pirkumiem, kas veikti bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek glabāta līdz trim gadiem. Strīdu gadījumā par maksājumiem un patērētāju strīdiem personas dati tiek glabāti līdz prasības apmierināšanai vai līdz noilguma termiņa beigām.

Personas dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek glabāti septiņus gadus.

Dzēšana

Lai dzēstu personas datus, pa e-pastu jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu. Uz dzēšanas pieprasījumiem atbild ne vēlāk kā viena mēneša laikā, un norāda dzēšanas periodu.

Datu pārsūtīšana

Uz pieprasījumiem pārsūtīt personas datus, kas iesniegti pa e-pastu, tiek atbildēts viena mēneša laikā. Klientu atbalsts identificē personu un norāda, kādi personas dati ir jāpārraida.

Tiešā mārketinga ziņojumi

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga ziņojumu nosūtīšanai, ja klients ir devis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, klientam ir jāizvēlas attiecīgā saite e-pasta apakšdaļā vai jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tieša mārketinga nolūkos (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst gan pret savu personas datu sākotnējo, gan turpmāko apstrādi, ieskaitot ar tiešo mārketingu saistīto profilēšanu, paziņojot par to klientu atbalstam pa e-pastu .

Strīdu risināšana

Strīdus par personas datu apstrādi risina, izmantojot klientu atbalstu (tālrunis: +371 67568983 un e-pasts: info@dbbgrupp.lv). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).